รายงานผลการบันทึกข้อมูล Profile สหกรณ์เข้าระบบตามเขตตรวจราชการ    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

     เขตตรวจราชการที่ 1  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ชัยนาท  45  40

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 พระนครศรีอยุธยา  76  71

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 ลพบุรี  76  67

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 สระบุรี  90  81

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 5

 สิงห์บุรี  37  37

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 6

 อ่างทอง  33  30

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  356

 325

 

  .00 %

 

 

  .00 %


     เขตตรวจราชการที่ 2  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 นครปฐม  84  74

 1

  1.35 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.35 %  คลิก

 2

 นนทบุรี  77  71

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 ปทุมธานี  132  117

 2

  1.71 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.71 %  คลิก

 4

 สมุทรปราการ  185  159

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  479

 422

 3

  .71 %

 

 

  .71 %


     เขตตรวจราชการที่ 3  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 กาญจนบุรี  104  82

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ราชบุรี  107  81

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 สุพรรณบุรี  90  85

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  301

 248

 

  .00 %

 

 

  .00 %


     เขตตรวจราชการที่ 4  :  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ประจวบคีรีขันธ์  87  76

 1

  1.32 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.32 %  คลิก

 2

 เพชรบุรี  92  90

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 สมุทรสงคราม  26  24

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 สมุทรสาคร  60  49

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  265

 239

 1

  .42 %

 

 

  .42 %


     เขตตรวจราชการที่ 5  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ชุมพร  73  60

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 นครศรีธรรมราช  211  153

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 พัทลุง  111  80

 21

  26.25 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 สงขลา  178  145

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 5

 สุราษฎร์ธานี  160  136

 1

  .74 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .74 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  733

 574

 22

  3.83 %

 

 

  .17 %


     เขตตรวจราชการที่ 6  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 กระบี่  84  67

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ตรัง  85  75

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 พังงา  37  35

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 ภูเก็ต  53  48

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 5

 ระนอง  27  23

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 6

 สตูล  53  49

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  339

 297

 

  .00 %

 

 

  .00 %


     เขตตรวจราชการที่ 7  :  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 นราธิวาส  88  60

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ปัตตานี  72  64

 12

   18.75 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

   18.75 %  คลิก

 3

 ยะลา  106  66

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  266

 190

 12

  6.32 %

 

 

  6.32 %


     เขตตรวจราชการที่ 8  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ฉะเชิงเทรา  86  76

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ชลบุรี  119  105

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 ระยอง  87  83

 2

  2.41 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.41 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  292

 264

 2

  .76 %

 

 

  .76 %


     เขตตรวจราชการที่ 9  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 จันทบุรี  102  97

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ตราด  58  56

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 นครนายก  47  36

 1

  2.78 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.78 %  คลิก

 4

 ปราจีนบุรี  60  52

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 5

 สระแก้ว  76  67

 9

   13.43 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

   13.43 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  343

 308

 10

  3.25 %

 

 

  3.25 %


     เขตตรวจราชการที่ 10  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 บึงกาฬ  72  62

 1

  1.61 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.61 %  คลิก

 2

 เลย  133  67

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 หนองคาย  75  63

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 หนองบัวลำภู  67  52

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 5

 อุดรธานี  141  98

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  488

 342

 1

  .29 %

 

 

  .29 %


     เขตตรวจราชการที่ 11  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 นครพนม  107  84

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 มุกดาหาร  58  45

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 สกลนคร  129  94

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  294

 223

 

  .00 %

 

 

  .00 %


     เขตตรวจราชการที่ 12  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 กาฬสินธุ์  92  79

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ขอนแก่น  205  140

 5

  3.57 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  3.57 %  คลิก

 3

 มหาสารคาม  98  79

 7

  8.86 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  8.86 %  คลิก

 4

 ร้อยเอ็ด  131  97

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  526

 395

 12

  3.04 %

 

 

  3.04 %


     เขตตรวจราชการที่ 13  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ชัยภูมิ  99  76

 2

  2.63 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.63 %  คลิก

 2

 นครราชสีมา  171  154

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 บุรีรัมย์  123  101

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 สุรินทร์  162  95

 1

  1.05 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.05 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  555

 426

 3

  .70 %

 

 

  .70 %


     เขตตรวจราชการที่ 14  :  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ยโสธร  79  44

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 ศรีสะเกษ  107  88

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 อำนาจเจริญ  62  45

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 อุบลราชธานี  192  167

 3

  1.80 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.80 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  440

 344

 3

  .87 %

 

 

  .87 %


     เขตตรวจราชการที่ 15  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 เชียงใหม่  283  264

 21

  7.95 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 แม่ฮ่องสอน  42  40

 1

  2.50 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.50 %  คลิก

 3

 ลำปาง  84  81

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 ลำพูน  69  62

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  478

 447

 22

  4.92 %

 

 

  .22 %


     เขตตรวจราชการที่ 16  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 เชียงราย  144  124

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 น่าน  77  57

 1

  1.75 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  1.75 %  คลิก

 3

 พะเยา  76  62

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 แพร่  69  63

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  366

 306

 1

  .33 %

 

 

  .33 %


     เขตตรวจราชการที่ 17  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 ตาก  66  55

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 พิษณุโลก  101  91

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 เพชรบูรณ์  79  73

 6

  8.22 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  8.22 %  คลิก

 4

 สุโขทัย  101  96

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 5

 อุตรดิตถ์  92  88

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  439

 403

 6

  1.49 %

 

 

  1.49 %


     เขตตรวจราชการที่ 18  :  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 กำแพงเพชร  61  56

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 2

 นครสวรรค์  78  70

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 3

 พิจิตร  55  44

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 4

 อุทัยธานี  57  55

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  251

 225

 

  .00 %

 

 

  .00 %


     เขตตรวจราชการส่วนกลาง  :  กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่
จังหวัด
สหกรณ์
ทั้งหมด
สหกรณ์
Active
สหกรณ์
Active
ที่บันทึกแล้ว
บันทึกข้อมูลใน Profile
สหกรณ์ที่ Active
คิดเป็นร้อยละ
รายชื่อสหกรณ์
ที่ยังไม่บันทึก
ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์
ในการบันทึก
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
โดย เจ้าหน้าที่ สสจ.

 1

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  323  271

 6

  2.21 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  2.21 %  คลิก

 2

 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  408  375

 0

  .00 %

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

 คลิกเพื่อตรวจสอบ

  .00 %  คลิก

 

 รวมทั้งหมด  731

 646

 6

  .93 %

 

 

  .00 %    หมายเหตุ : สหกรณ์ทั้งหมด คือ รวมสถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ ดำเนินการ และเลิกสหกรณ์
  สหกรณ์ Active คือ สถานะยังไม่เริ่มดำเนินการ และดำเนินการ
  ข้อมูล ณ วันที่   13 พฤษภาคม 2564  : 10:21:21
สัญลักษณ์สี
เปอร์เซ็นต์การบันทึก
0 - 10
> 10 - <= 20
> 20 - <= 30
> 30 - <= 40
> 40 - <= 50
> 50 - <= 60
> 60 - <= 70
> 70 - <= 80
> 80 - <= 90
> 90 -100